O autorze
Rocznik ’80. Od 2001 roku aktywnie działa na rzecz praw lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych.

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych.

Od 2004 do 2012 roku członek zarządu Kampanii Przeciw Homofobii, w tym w latach 2010-12 prezes zarządu. Pełnił funcję członka zarządu ILGA-Europe (Europejskiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Osób Interseksualnych i Transpłciowych) z siedzibą w Brukseli (2006-10).
Pomysłodawca oraz prezes (2012-14)LGBT Business Forum.

W latach 2011-14 członek Ruchu Palikota/Twojego Ruchu. W 2011 kandydował z warszawskiej listy Ruchu Palikota do Sejmu, a w 2014 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego z warszawskiej listy Europa+ Twój Ruch.

Kocha europejskie i niezależne kino, śpiewające kobiety (bez pamięci Adele), Hiszpanię, Facebooka, swoją kotkę Lunę i psa Guzika.

Więcej: Wikipedia

Zaprotestujmy przeciwko homofobicznej ustawie w Rosji

Reuters
W sobotę 15 czerwca o godzinie 14:00 zapraszam Was pod Ambasadę Rosji w Warszawie (ul. Belwederska 49) na spontaniczną manifestację sprzeciwu wobec homofobicznej polityki Federacji Rosyjskiej i narastającej przemocy wobec osób LGBT. W dniu kiedy będziemy uczestniczyć w Paradzie Równości, wyrazimy solidarność z tymi, których prawa człowieka są łamane.

We wtorek 11 czerwca br. rosyjska Duma Państwowa, uchwaliła ustawę zakazującą propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych wśród nieletnich. Niejasne zapisy ustawy umożliwiają karanie obywateli Rosji grzywną do 50 tys. rubli lub nawet 15 dni aresztu, a wobec organizacji i innych osób prawnych przewiduje sankcje do 1 mln rubli oraz umożliwia zawieszenie ich działalności na okres do 90 dni.

Uchwalona przez Dumę ustawa to apogeum homofobicznej polityki władz Rosji. Podobne inicjatywy były podejmowane wcześniej na szczeblu lokalnym np. w Sankt Petersburgu. Niestety działania polityków przekładają się na wzrost agresji wobec lesbijek i gejów. W piątek 10 maja br. w Wołgogradzie dwóch młodych mężczyzn brutalnie zamordowało 23-latka. Mężczyzna miał rozbitą czaszkę, a przed śmiercią został zgwałcony butelką po piwie. Jeden z podejrzanych przyznał się do winy. Zeznał, że powodem ataku na mężczyznę była jego homoseksualna orientacja i wyzywające zachowanie. Oświadczył, że uraziło to jego uczucia patriotyczne. Do morderstwa doszło w dzień po obchodach Dnia Zwycięstwa - dorocznego święta, które upamiętnia radzieckie zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej.(1)

W trakcie manifestacji chcemy wezwać Prezydenta Władimira Putina do niepodpisywania uchwalonej przez Dumę ustawy. Także wezwać Radę Europy, której Federacja Rosyjska jest członkiem do zdecydowanego potępienia działań władz rosyjskich. Chcemy, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zdecydowanie zareagowało.


Manifestacja ma charakter spontaniczny, nie jest organizowana przez żadną organizację, ani partię polityczną. Będą w niej uczestniczyły osoby prywatne, którym los lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz działaczy na rzecz praw człowieka w Federacji Rosyjskiej nie jest obojętny.

Dziś wołajmy: "Za wolność naszą i waszą!"

---
Uwagi:
(1) Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,76842,13904029,Bestialskie_zabojstwo_na_poludniu_Rosji__Powodem_ataku.html

Depesza Polskiej Agencji Prasowej: http://wyborcza.pl/1,91446,14081733,Duma_zakazuje__propagowania_nietradycyjnych_relacji.html

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/545223565540876/

---
По pосски:

В субботу, 15 Июня, 14:00 мы приглашаем к посольству России в Варшаве (улица Бэльвэдэрска, 49) для спонтанного проявления оппозиции гомофобной политики России и рост насилия в отношении к ЛГБТ. В день, когда мы будем участвовать в Параде Ровности, мы выражаем солидарность с теми, чьи права человека нарушаются.

Во вторник 11 июня Государственная Дума РФ приняла закон запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Неясные положения Закона позволяют преследование граждан России под угрозой штрафа на сумму до 50 000 рублей, или до 15 дней в тюрьме, а организациям или другим юридическим лицам - санкции до 1 млн. рублей, и даже приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Закон принят Государственной Думой является апогеем гомофобной политика российских властей. Аналогичные инициативы были приняты заранее, на местном уровне, например, в Санкт-Петербурге. К сожалению, действия политиков приводят к росту насилия в отношении к лесбиянкам и геям. В пятницу, 10 мая в Волгограде двое молодых людей жестоко убили 23-летнего парня. Человеку сломали череп, а перед смертью изнасиловали бутылкой пива. Один из подозреваемых признался в винновности. Он свидетельствовал, что причиной нападения на парня была его гомосексуальная ориентация и вызывающее поведение. Он сказал, что это оскорбило его чувства патриотизма. Убийство произошло на следующий день после празднования Дня Победы - ежегодного праздника в память о победе Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1)

Мы призываем президента Владимира Путина не подписывать закон принятый Думой. Мы призываем Совет Европы, членом которого является Россия, к решительному осуждению деятельности русских властей. Мы обращаемся к Министерству Иностранных Дел Польши с просьбой отреагировать решительно.
Демонстрация является спонтанной, не организована она какой-либо организацией или политической партией. Учасниками демонстрации будут люди, которым судьба лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и активистов по правам человека в России не безразлична.

Сегодня мы взываем: «За нашу и вашу свободу!"
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...